Neděle 20.6. 2021 od 10 hodin

Program?

Bude! Jídlo taky! Vše veganské. Mimo nabídky bistra Cross clubu se můžete těšit na slané i sladké palačinky, sendviče, segedín s tempehem nebo různé sladkosti.

Přednášky

13:30 Prezentace knihy Dvakrát sláva anarchismu
14:00 Prezentace knihy Tělo jako prostor anarchistické rezistence
14:30 Prezentace knihy Zapatistická výprava za život

Koncerty
16:00 Ctib
Ježíšovi pivo nelej

Během dne sítotisk od Roleta39

Seznam stánků

Nakladatelství Anarchistické federace
Toto nakladatelství slouží zejména pro publikační potřeby Anarchistické federace (AF, dříve ČSAF), členské organizace Internacionály anarchistických federací. Je ale zároveň otevřené spolupráci se všemi součástmi širšího antiautoritářského hnutí. Nejsme profesionálové. Naše práce na vydávání publikací je limitována našimi schopnostmi a možnostmi. Děláme ji ve svém volném čase, a to nejenže zcela nezištně, ale velmi často s vynakládáním vlastních prostředků. Naše činnost je nezisková. Výtěžek z prodaných publikací kryje (nezřídka jen částečně) náklady na jejich tisk, případně putuje na vydání dalších věcí, jako jsou např. letáky a jiné zdarma rozdávané tiskoviny. U některých publikací proto uvádíme doporučený příspěvek na pokrytí nákladů. Nakladatelství AF se zaměřuje na vydávání několika periodik: nástěnných novin A3 (měsíčně), zpravodaje Zdola (příležitostně) a anarchistické revue Existence. Vedle toho se snažíme vydávat publikace přibližující historii, teorii a praxi antiautoritářského hnutí, ale nebráníme se ani odlehčenějšímu žánru, kterým je komiks.

Active Distribution
Active Distribution/Aktivní Distribuce začala jako squatterské knihkupectví v londýnském Hackney v roce 1989. Zůstala vytrvale DIY, nezisková a pod vlivem anarcho-punku až do roku 2007, kdy anarcho-punk ztratil pro Jona význam. Active Distribution nadále pokračovala v šíření myšlenky šíření „všech anarchistických věcí“ tak levně, jak je to jen možné, dokud se nerozdělelila na dvě samostatné organizace v roce 2018. Od té doby Jon provozuje vydavatelství z jeho nové základny v kopcích Chorvatska, zatímco kolektiv přátel z Bristolu přijal nemalou výzvu pokračování s původní Active Distribution. Letošní stánek bude zahrnovat pouze knihy vydané Nakladatelsvím Active Distribution a bude proto menší než ten, který jste na Anarchistickém festivalu knihy mohli vidět v minulosti. Společně s knihami přivezeme hromadu samolepek!

Salé distribuce
Distribuce anarchistického infocentra, které na Žižkově fungovalo od roku 2012.

Roleta39
Obchůdek a eshop, který vzniknul naproti Salé přesně ve správnou chvíli.

Historický spolek Zádruha
Historický spolek Zádruha sdružuje zájemce o dějiny českého anarchismu, přičemž se soustřeďuje zejména na období v rozmezí let 1880 až 1938. Cílem je postupně odkrývat střípky historie hnutí a získávat o něm ucelenější obrázek. Snaží se seznamovat širší veřejnost s dřívějším českým anarchistickým hnutím prostřednictvím internetových článků, vydávání knížek a brožur v rámci Knihovny Zádruhy, stejně jako pomocí pořádání přednášek a výstav. Svoji práci však neomezuje pouze na badatelskou a osvětovou činnost. Snaží se pečovat o místa spjatá s tímto hnutím a jeho účastníky. Jde především o záchranu hrobů bývalých členů, aby vzpomínka na ně nezmizela.

Neklid
Nové samosprávné a nekomerční nakladatelství, které chce vydávat knížky, které by jinak česky asi nevyšly. Zajímá nás neutoritářská, progresivní levicová politika a chceme zprostředkovat aspoň malou část toho nejlepšího, co vychází jinde, a do budoucna i vydávat české autory a autorky.

Rubato
Nakladatelské studio RUBATO bylo založeno roku 2010 Petrem Janušem a Jaroslavem Tvrdoněm a jeho záměrem bylo a je zpřístupňovat hodnotnou, náročnou, osvěžující a intelekt povzbuzující literaturu především z oblasti prózy a esejistiky.

KPK
Skupina podporující politickou nezávislost pracující třídy na kapitálu, státu, politických stranách i odborech.

Kudla Werkstatt
Risografická dielňa a nezávislé vydavateľstvo so sídlom v Prahe, Českej republike.

Sedmá generace
Dvouměsíčník Sedmá generace vychází od roku 1991 s cílem reflektovat sociální a ekologické aspekty vývoje soudobé civilizace a zasazovat je do širších souvislostí, ať už politických, ekonomických či obecně kulturních. Tematicky se soustředíme zejména na ochranu přírody a životního prostředí, obnovitelnou energetiku, alternativní ekonomiku, biozemědělství, ekovýchovu, lidská a zvířecí práva či menšinovou kulturu.

Anarchistický černý kříž
Anarchistický černý kříž (ABC) je iniciativa, která pomáhá neautoritářsky smýšlejícím lidem, kteří se dostanou do konfliktu se státním aparátem, jsou vězněni nebo je proti nim veden soudní proces z politických důvodů. Jeden z hlavních cílů ABC je tedy zajišťovat finance a následnou právní pomoc. Mezi další činnosti Černého kříže patří shromaždování informací o jednotlivých kauzách, rozšiřování těchto informací, navštěvování vězňů, psychická i materiální podpora. Dále pak posílání protestních e-mailů, dopisů a pořádání solidárních akcí a demonstrací. Náklady na obhajobu obviněných aktivistů a aktivistek jsou značně vysoké. ABC je anarchistická iniciativa, nepřijímá tedy žádné peníze z grantů nebo od nevládních organizací. Hlavní zdroj peněz jsme my sami. Je důležité si uvědomit, že pomoc ABC budeš možná zítra potřebovat i ty! Naší je zbraní je solidarita!

Broken Books
Broken Books je knižní nakladatelství zaměřující se na sociologii, filosofii, politologii a příbuzné obory. Vydáváme knihy autorů, kteří nás donutili zamyslet se. Nyní Vám nabízíme možnost zamyslet se s námi.

A2
A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 stran novinového formátu.
Svým obsahem i přístupem se A2 snaží vytvářet alternativu k hlavnímu proudu, jehož specifika zároveň kriticky reflektuje. Publikované texty mají akademické zázemí, ale zároveň punkový přístup – pro A2 píší nejen respektovaní publicisté, literáti, výtvarníci, hudebníci a akademičtí pracovníci, ale také aktivisté, začínající autoři, studenti nebo výrazné osobnosti společenského a kulturního dění.
Hlavní snahou redakce je pojímat kvalitní živé umění v kontextu – ostatních druhů umění, aktuální světové tvorby a společenských fenoménů. Jsme přesvědčeni o tom, že není možné vnímat kulturu odděleně od společenského dění. Podobně se nebráníme ani politickým tématům, která jsou dokladem hlubšího kulturně-společenského pnutí. Pídíme se po dílech, tématech a tendencích, které vystihují naši současnost citlivěji, přesněji, rychleji a dráždivěji, než nám to často bývá milé.

Kontakt

anarchistbookfaircz [at] riseup.net