Anarchistický festival knihy 2024 Praha

11. Anarchistický festival knihy

25. - 26. 5. 2024, Praha, Žižkostel
vstupné dobrovolné

25.5. 11:00 - 20:30, afterparty 21:00 - 23:30

26.5. 11:00 - 17:00

11. Anarchistický festival knihy bude dvoudenní a uskuteční se o víkendu 25. a 26. května v žižkovském komunitním centru Žižkostel.

Již tradičně se na něm představí vydavatelé a distributoři anarchistické literatury nejen z Česka a Slovenska, ale i ze zahraničí. Festival není jen prodejní prezentací knih a literatury. Je především místem setkávání, kde můžete tváří v tvář potkat nejen malé vydavatele a autory, ale i nejrůznější organizace, kolektivy a uskupení z širšího okruhu antiautoritářského hnutí. Místem, kde se lze seznámit s lidmi z masa a kostí a poznat tak organizace a kolektivy jinak, než z prohlášení na webových stránkách, místem, kde lze navázat nové vztahy a přátelství, místem, kde lze domlouvat nové projekty a spolupráci.

____________________________________________________________________________________________________________

Na internetu se začaly objevovat mylné informace o tom, že bookfair bude už od 20. května a že je součástí jakýchsi Akčních dní „Společně proti kapitalistickým válkám a kapitalistickému míru.“ Není jejich součástí a nebude. Nevíme, kdo text sepsal, kdo tuto akci organizuje, kdo ji šíří po internetu, nikdo nás nekontaktoval, abychom na této akci participovali a abychom se spolupodíleli na textu výzvy. Nemáme k této akci důvěru.  
Jsme kolektiv, který v různé obměně organizoval předchozí ročníky Anarchistického knižního festivalu, které byly vždy otevřeny všem anarchistickým směrům, přestože jsme se s některými ztotožňovali méně anebo vůbec. Jedinou výjimkou byl „anarcho“kapitalismus, který však nepovažujeme za součást anarchismu, protože je sice proti státu, jako jedné formě dominance, ale ekonomická nadvláda mu nevadí. Festivaly byly také otevřeny všem, kteří s anarchismem sympatizují nebo jej podporují. Anarchismus je pro nás především živý proud politického myšlení a jednání, nikoli ideologická nálepka puristických „radikálů“, kteří jiné z hnutí vylučují. Abyste se účastnili našeho anarchistického festivalu, nemusíte být 100% anarchisté/tky, v první řadě byste ale neměli být toxičtí a otravovat prostředí jehož chcete být součástí.
  
Pokud se chcete zúčastnit pražského Anarchistického knižního festivalu se svým distrem nebo přispět s něčím do programu (přednáška, workshop, debata) napište nám na náš mail: anarchistbookfaircz@riseup.net do konce března.

Kontakt

anarchistbookfaircz (A) riseup.net